เซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก (CTP)

Nov 12, 2018
admin

ชั้น 3
9/99 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
055-338-411
095-208-0130

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง