รายละเอียดบัตรสมาชิก HOT POT

Dec 12, 2017
admin

็HOT POT application point collect
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก 

 • รับส่วนลด 10% จากราคาปกติ
 • รับส่วนลด 15% จากราคาปกติ สำหรับวันเกิด
 • ทุกๆการใช้จ่าย 1 บาท รับคะแนนสะสม  1 คะแนน
 • บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปี (365 วัน) นับจากวันที่เปิดใช้งานรหัสสมาชิก
 • รับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก HOT POT ทุกๆเดือน
 • สามารถนำคะแนนสะสมเพื่อแลกสิทธิพิเศษต่างๆเฉพาะสมาชิก HOT POT

วิธีการสมัครสมาชิก

 • สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ร้าน HOT POT BUFFET, DAIDOMON และ HOT POT SUKI SHABU ทุกสาขาทั่วประเทศ

วิธีการได้รับคะแนน

 • ทุกๆ 1 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 • คะแนนที่ได้รับคิดจากยอดชำระเงินสุทธิ (จ่ายด้วยเงินสด,บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต) หลังจากหักรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ส่วนลดโปรโมชั่น, คูปองส่วนลด, บัตรลดทุกชนิด, บัตรของขวัญทุกชนิด แลกคะแนนสะสมออกก่อนแล้วจึงจะนำมาคิดคะแนน
 • คะแนนสะสมในแต่ละบัตรไม่สามารถนำไปรวมกับบัตรอื่น เพื่อแลกรับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆได้
 • สามารถสะสมคะแนนและแลกรับสิทธิประโยชน์ได้จนถึงวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
 • คะแนนสะสมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

วิธีการตรวจสอบคะแนนและเงื่อนไขการใช้บัตร

 • ตรวจสอบคะแนนและเงื่อนไขการใช้บัตรสมาชิกได้ 3 ช่องทางที่
  • www.hotpotmember.com
  • Application HOT POT
  • ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก,ยอดรับประทานพร้อมคะแนนสะสม ได้ที่ท้ายใบเสร็จจากร้าน HOT POT และ DAIDOMON ทุกสาขา

การต่ออายุบัตรสมาชิก

 • อายุบัตร 1 ปี โดยสามารถต่ออายุบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่ก่อนวันที่บัตรหมดอายุ 30 วัน จนถึงหลังหมดอายุ 60 วัน
 • ต่ออายุบัตรสมาชิกที่ร้าน HOT POT BUFFET, DAIDOMON และ HOT POT SUKI SHABU ทุกสาขา โดยต้องมีโค้ดสมาชิกเดิมมาแสดงทุกครั้งเพื่อการโอนข้อมูลในบัตร (กรณีไม่มีบัตรเดิมมาแสดง บริษัทฯ จะไม่สามารถโอนข้อมูลได้)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การโอนคะแนนสะสมเฉพาะการต่ออายุบัตรภายใน 60 วัน หลังจากบัตรหมดอายุเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบคะแนนในบัตรสมาชิกที่หมดอายุและไม่ได้ทำการต่ออายุภายใน 60 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีลืม USER / PASSWORD

 • หากลืมรหัสหรือชื่อผู้ใช้เพื่อการเข้าสู่ระบบ สามารถแจ้งส่วนลูกค้าสัมพันธ์ แผนกการตลาด หรือที่ร้านสาขา HOT POT และ DAIDOMON ได้ทุกสาขา โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้

กรณีคะแนนไม่เข้าในบัตรสมาชิก

 • กรุณาส่งหลักฐานใบเสร็จการใช้บริการพร้อมแจ้งรายละเอียดข้อมูลได้ที่  ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

E-Mail : crm@hotpot.co.th โดย บริษัทฯ จะทำการเพิ่มคะแนนให้ใหม่ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

เงื่อนไขการยกเลิกบัตร

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรกรณีที่พบการทุจริตในการใช้บัตร
  ทั้งนี้ การยกเลิกบัตรดังกล่าวมีผลให้คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดถูกยกเลิกทันที

กรณีบัตรเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

 • กรุณาส่งสำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล แจ้งรายละเอียดข้อมูลได้ที่  ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

E-Mail : crm@hotpot.co.th โดย บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนข้อมูลให้ใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง