บริษัทได้ขยายสาขาเพิ่มเติม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสาขาที่เปิดให้บริการเพิ่มเป็น 153 สาขา จากจำนวน 138 สาขาในปี 2555 โดยได้เปิดสาขาใหม่ จำนวน 27 สาขา เป็นสาขาภายใต้แบรนด์ “ฮอทพอท” จำนวน 23 สาขา และแบรนด์ “ไดโดมอน” 4 สาขา ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทได้เริ่มกลยุทธ์ในการให้บริการเพิ่มเตาปิ้งย่างในสาขาฮอทพอทบางสาขา (คิดค่าบริการเพิ่มสำหรับลูกค้าที่เพิ่มเตาปิ้งย่าง 30 บาทต่อคน) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีลูกค้ากว่า 70% รับประทานทั้งแบบหม้อต้ม และเตาปิ้งย่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทเปิดให้บริการสาขาฮอทพอท ที่มีเตาปิ้งย่างเพิ่มเติม จำนวนทั้งหมด 14 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่เปิดใหม่ 9 สาขา และสาขาที่มีการปรับเปลี่ยนแบรนด์ 5 สาขา
สำหรับสาขาไดโดมอน ซึ่งซื้อมาจากบริษัท ไดโดมอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ไดโดมอน”) บริษัทได้ทำการปรับปรุงสาขาที่ยังไม่ได้ปรับปรุงที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมด จำนวน 10 สาขา พร้อมทั้งได้เพิ่มบริการรูปแบบสุกี้ ชาบูในร้านไดโดมอนที่ปรับปรุงใหม่ โดยจำนวน 4 สาขาได้มีการเปลี่ยนแบรนด์เป็น ฮอทพอท ที่เพิ่มปิ้งย่าง เหลือเพียง 2 สาขาที่ยังไม่ได้ดำเนิการปรับปรุง ได้แก่ สาขาไอทีสแควร์ เนื่องจากมีแผนที่จะปิดสาขา และปรับปรุงสาขาฮอทพอทที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเดียวกัน พร้อมเพิ่มเติมปิ้งย่าง และสาขาเซ็นเตอร์ วัน ซึ่งคอยทางศูนย์การค้าปรับปรุงพื้นที่

Categories: Timeline