ลดทันที 15% อิ่มอร่อยเต็ม ๆ เมื่อจัดเลี้ยง 20 คนขึ้นไป

Aug 15, 2018
admin

HOT POT PARTY 800
พบส่วนลดพิเศษ 15-20% !!! สำหรับลูกค้าจัดเลี้ยงอิ่มอร่อยยยกเเก๊ง
ที่ HOT POT และ DAIDOMON ทุกสาขา ยกเว้น HOT POT SUKI – SHABU

เงื่อนไขในการรับส่วนลด :
>> ลูกค้าจัดเลี้ยง 20 คนขึ้นไป รับส่วนลด 15% ทั้งโต๊ะ
>> ลูกค้าจัดเลี้ยง 30 คนขึ้นไป รับส่วนลด 20% ทั้งโต๊ะ
>> สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-943-8448 ต่อ 4104
หมายเหตุ
*กรุณาสำรองโต๊ะล่วงหน้าก่อน 2 วัน*
*งดรับจัดเลี้ยง วันหยุดชดเชย และวันหยุดนักขัตฤกษ์
* HOT POT และ DAIDOMON ทุกสาขา ยกเว้น HOT POT SUKI – SHABU
* ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
* ระยะโปรโมชั่น 26 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง