เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง (CTLPG)

Nov 12, 2018
admin

ชั้น 3
319 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  52100
054-010-702
095-208-0129

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง