Posts Tagged "card"

รายละเอียดบัตรสมาชิก HOT POT

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก  รับส่วนลด 10% จากราคาปกติ รับส่วนลด 15% จากราคาปกติ สำหรับวันเกิด ทุกๆการใช้จ่าย 1 บาท รับคะแนนสะสม  1 คะแนน บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปี (365 วัน) นับจากวันที่เปิดใช้งานรหัสสมาชิก รับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก HOT…